Buisdrukpaal met uitgeheide voet

De stalen buispaal aan de vloer getrokken is één van de oudste volledig trillingsvrij aangebrachte paalsystemen. Dit paaltype kan worden toegepast bij het uitvoeren van funderingsherstel in zeer beperkte ruimte.

Vooraf aan het aanbrengen van de buispalen wordt het pand voorzien van een nieuwe dragende betonvloer. Deze betonvloer wordt constructief gekoppeld aan de oude funderingssloven middels het volstorten van gezaagde inkassingen. Hierbij dient de vloer tevens als ballast om voldoende drukkracht te kunnen genereren. De vloer wordt voorzien van sparingen met ankers. De vijzels worden met deze ankers aan de vloer bevestigd. Middels trekken aan de vloer wordt het buissegment de grond in gedrukt. Na het op diepte brengen van een segment wordt het volgende segment in de tromp van het vorige segment geplaatst en opgelast. Hierna wordt het trekken hervat. Het passeren van vaste zandlagen kan pulsen noodzakelijk maken. Door dit proces te herhalen wordt de paal naar het gewenste paalpuntniveau gebracht. Na het bereiken van deze diepte wordt de schacht gevuld met water en vervolgens wordt er met behulp van een inwendig valblok een bolvoet onder de paal uitgeheid om de draagkracht van de paal te vergroten.

Meer technische informatie betreffende dit paalsysteem is te vinden in het productinformatieblad.