Inpandig damwand

Bij het renoveren van oudere panden wordt steeds vaker gekozen voor het maken van een kelder of souterrain onder het bestaande pand. In combinatie met het uitvoeren van funderingsherstel wordt de kelder ook meteen voorzien van nieuwe palen en wordt de kelder zo een dragend element.

Om het werken onder de grondwaterstand zonder beschadiging van de bestaande fundering of instortingsgevaar mogelijk te maken, is het plaatsen van een inpandige damwandkuip in veel gevallen noodzakelijk. De “ouderwetse oplossing” met houten damwand en boomstammen is voor veel situaties niet afdoende en slechts tijdelijk stabiel.

De Waalpaal heeft een speciale heimuts ontwikkeld om met behulp van een mini-heistelling inpandig stalen damwand trillingsarm te plaatsen. Indien noodzakelijk is het ook mogelijk om damwand trillingsvrij te installeren. Afhankelijk van de toegangsmogelijkheden wordt hiervoor het equipement gekozen.

Omdat bij het inpandig plaatsen van stalen damwand vrijwel altijd sprake is van een hoogtebeperking wordt het damwand inpandig in veel gevallen in segmenten aangebracht. De segmenten worden hierbij op elkaar geplaatst en volledig doorgelast.