Stalen buispaal inwendig geheid

De inwendig geheide stalen buispaal is een trillingsarm grondverdringend paalsysteem. Stalen buispalen worden reeds jarenlang toegepast bij het uitvoeren van funderingsherstel en bij projecten waarbij sprake is van een beperkte werkhoogte.

De inwendig geheide stalen buispaal wordt vervaardigd door het in de grond heien van stalen buissegmenten waarvan het onderste segment is voorzien van een aangelaste voetplaat. Het heien gebeurd met een valblok in de buis op een grindprop. Na het op diepte heien van een segment wordt het volgende segment in de tromp van het vorige segment geplaatst en opgelast. Hierna wordt het heien hervat. Door dit proces te herhalen wordt de paal naar het beoogde paalpuntniveau geheid.

Materieel met beperkte afmetingen is beschikbaar om de buispalen in een beperkte werkruimte te installeren. Een werkhoogte van circa 1,80 meter is doorgaans voldoende.

Meer technische informatie betreffende dit paalsysteem is te vinden in het productinformatieblad.