Waal-Schroef-Injectiepaal

De Waal-Schroef-Injectiepaal is een mixed-in-place paalsysteem. Dit paalsysteem wordt volledig trillingsvrij en geluidsarm schroevend geïnstalleerd. Door de menging van grout met zand in de draagkrachtige funderingslaag ontstaat een mixed-in-place groutlichaam met een diameter ter grootte van de schroefpunt. Het systeem kan worden toegepast in zeer beperkte werkruimten. Met dit paalsysteem zijn hoge druk- en trek-draagvermogens te realiseren.

De paal wordt vervaardigd door het in de grond schroeven van slanke dikwandige stalen buissegmenten met een lengte van 1,20 m (standaard) of 0,80 m (optioneel). Deze buissegmenten worden aan elkaar gekoppeld middels schroefkoppelingen. Het onderste buissegment is voorzien van twee schroefbladen en een uitstroomopening voor groutspecie. Gelijktijdig met het schroeven wordt door de paalpunt een groutspecie geïnjecteerd, een mixed-in-place groutlichaam wordt gevormd.

In tegenstelling tot andere aanbieders van conventionele schroefinjectiepalen wordt de Waal-Schroef-Injectiepaal na het bereiken van het gewenste paalpuntniveau extra geïnjecteerd met grout. Deze extra hoeveelheid geïnjecteerd grout leidt tot een relatief stijf vervormingsgedrag met een positief effect op de draagkracht van de paal.

Omdat bij de Waal-Schroef-Injectiepaal gedurende het inschroeven gebruik wordt gemaakt van de gunstige effecten van de groutinjectie is er feitelijk geen beperking voor de bereikbare diepte.

Meer technische informatie betreffende dit paalsysteem is te vinden in het productinformatieblad.