Waal-Compact-Paal

De Waal-Compact-Paal is een mixed-in-place paalsysteem welke volledig trillingsvrij en geluidsarm schroevend wordt geïnstalleerd. Door onder druk groutspecie te injecteren, wordt een relatief zeer hoog draagvermogen gerealiseerd. Het systeem kan worden toegepast bij zeer beperkte werkruimte waardoor het systeem veelvuldig wordt toegepast ten behoeve van funderingsherstel.

De paal wordt vervaardigd door het in de grond schroeven van slanke dikwandige stalen buissegmenten met een lengte van 1,20 m (standaard) of 0,80 m (optioneel), gelijktijdig wordt door de paalpunt groutspecie geïnjecteerd. De buissegmenten worden aan elkaar gekoppeld middels schroefkoppelingen. Bij het vervaardigen wordt in de slappe lagen een groutlichaam gevormd ter grootte van de schroefpunt van het paalsysteem, 150 à 250 mm.

Na het bereiken van het gewenste paalpuntniveau wordt de paal afgeperst waardoor in de draagkrachtige zandlaag een groutlichaam van een grotere diameter met een zeer hoge wrijvingscoëfficiënt ontstaat. Deze werkwijze maakt dit paalsysteem ook uitermate geschikt als trekpaal.

Omdat de Waal-Compact-Paal gedurende het inschroeven gebruik maakt van de gunstige effecten van groutinjectie is er feitelijk geen beperking voor de bereikbare diepte.

Meer technische informatie betreffende dit paalsysteem is te vinden in het productinformatieblad.