Bouwprojecten worden complexer terwijl de acceptatie van bouwoverlast daalt.

Hierbij gaat het om een goede verhouding tussen de te gebruiken funderingsmethode en de invloed op de totale draagconstructie en de omgeving. Bij ieder project moeten risico’s worden ingeschat, maar zijn er ook kansen!

Ingenieursbureau Hektec

Ons zusterbedrijf Hektec is een ingenieursbureau dat praktische oplossingen biedt op het gebied van geo- en funderingstechnieken. Hektec is gespecialiseerd in engineering, monitoring en controle en is sinds 1996 een zelfstandig ingenieursbureau dat haar diensten verleent aan diverse overheden, projectontwikkelaars, aannemers en andere funderingsbedrijven (www.hektec.nl).  

Op het gebied van monitoring kunnen wij de volgende diensten voor u verzorgen:

  • Trillingsmetingen conform de meet- en beoordelingsrichtlijnen Stichting Bouw Research.
  • Geluidsmetingen met een geluidsmeter met een nauwkeurigheid conform EN 61672 klasse.
  • Deformatiemetingen, periodieke of continue metingen ten behoeve van het monitoren van verzakkingen.
  • Scheurmetingen, ten behoeve van het monitoren van het gedrag van bestaande scheuren.
  • Bouwkuipvervorming, meten van de vervorming van bijv. damwanden tijdens het uitgraven van de bouwkuip.

Tevens kunnen in overleg betonkernen worden beproefd om te testen of bijv. de paalkop, waarop de meeste druk rust van bovenliggende constructies, van voldoende sterkte is.  

Tot slot kunnen door Hektec funderingspalen op druk- of trekbelastingen worden beproefd, conform NEN 6745-1 en NEN 6745-2. Ook controle langeduur- en bezwijkproeven, volgens de richtlijnen CUR 166, behoren tot het dienstenpakket.

Bel voor informatie of mail voor een offerte

0299 - 40 34 51 aanvragen